Me maturimin e depozitës, ju përfitoni çdo herë interes më të lartë.


Depozita me afat mund të hapet në EURO, USD, GBP, dhe CHF.


Interesi përfitohet në datën e maturimit të depozitës apo edhe më herët për depozita afatgjata. 


Pas maturimit, kontrata juaj mund të rinovohet automatikisht.

 

Na lejoni të ju kontaktojmë për më shumë informata rreth ofertës

Ruaj dhe shtoji vlerë parasë tuaj!

Forca që ju gjendet gjithmonë pranë

Ndjehuni të sigurtë!


Depozitat tuaja janë më të sigurta se asnjëherë tjetër.

1

BKT është vlerësuar nga JCR Eurasia Rating, një nga agjencitë më të rëndësishme vlerësuese ne botë, me notën AAA (Alb)’ dhe me një situatë “të qëndrueshme” në terma afatgjatë.

2

Revista prestigjioze angleze, Finance Central Europe vlerëson BKT-në si banka më e mirë ndër bankat e nivelit të mesëm në Evropën Juglindore

3

BKT është anëtare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) që prej vitit 2002, duke paguar një sigurim mujor për sigurimin e depozitave.

 E dimë se çfarë kërkoni dhe bëjmë çmos që ta keni. Misioni i BKT-së është t’u sigurojë njerëzve qetësi, lehtësi dhe mundësi në sektorin bankar.

93+ vite eksperiencë

Në BKT do të gjeni produktet të përshtatshme për individë dhe biznese, për nevojat dhe mundësitë tuaja

PRODUKTE TË PËRSHTATSHME

Gjendemi në lokacione të shumta dhe gjithmonë afër jush për çasje më të shpejtë.

KUDO AFËR JUSH

BKT është afër jush 24/7.

Ju mund të kryeni transaksione kudo dhe në çdo kohë.

MBËSHTETJE 24 ORË

Shërbime

të shpejta

dhe efikase

BKT ju mundëson alternativa të shumta për depozita ku ju keni mundësinë të përfitoni norma interesi të larta. 

SHPEJTË

NORMA TË LARTA

SIGURTË

1

Vizitoni njërën ndër degët e BKT-së në Kosovë. Degën mund t'a zgjidhni në formën e aplikacionit më lartë, dhe pastaj do të kontaktoheni nga personat tonë përgjegjës.

2

Merrni me vete një dokument valid identifikimi si: letërnjoftim, pasaportë, pasaportë biometrike ose një çertifikatë për persona nën moshën 16 vjeçare si dhe një faturë publike që vërteton adresën tuaj të banimit.

Si mund të hapni një depozitë?

Banka Kombëtare Tregtare

Rr. Ukshin Hoti nr. 29, Qyteza Pejton, Prishtinë, Kosovë 10000

© 2018 - Banka Kombëtare Tregtare - Të gjitha të drejtat janë të rezervuara